MAKALE HAZIRLAMA

  Araştırma yapacağınız konu başlığının seçilmesi, materyal ve metotların nasıl hazırlanacağı, bilimsel etik değerlerin neler olduğu ya da neye göre yapılacağının tarafınıza bildirilmesi ve desteğinin sağlanmasıdır. Bu konuda da yine uluslararası bilim etik değerleri doğrultusunda hareket edilir ve bunun dışına kesinlikle çıkılmaz.  
Makale Talepleriniz: 
   Talep ettiğiniz makaleler İngilizce veya Türkçe olarak yazılmaktadır. Konusunda uzmanlığı olan arkadaşlarımızın verdiği avantajla birlikte hizmet alanımızda genişlemiş bulunmaktadır. Kısaca makale konusunda verdiğimiz hizmet aşağıdaki gibidir.  
Makale yazılırken Türkçe veya İngilizce olsun fark etmez, sizin istediğiniz formatta yazımı yapılmaktadır. TÜBİTAK Makale Yazım Kuralları, Apa Makale Yazım Kuralları, Uluslararası Makale Yazım Kuralları, Bilimsel Makale Yazım Kuralları vb. kurallar baz alınarak istediğiniz makale hazır hale getirilmektedir. İstenilirse makale örneği veya makale örnekleri makale talep eden kişiye gönderilebilir.  
Makale danışmanlık, makale yazdırma, makale ödev, makale yaptırma, parayla makale yazdırma (private), makale destek, makale danışman, makale konusunda destek almak, makale yaptırtma, taleplerinize, makale talep, özel makale, makale,… vb.  
Akademik Makale Nedir?
Makale Akademik ve Mesleki olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
  Akademik makale
   Makalenin bilimsel olan çeşididir. Akademik makale formatı akademik format çeşitlerinden, APA gibi, tekine uygun olmalıdır. Akademik makalede verilen referanslar kesinlikle makalenin kaynakça kısmında belirtilmelidir. Makale özgün olmalıdır. Makalenin belirli bir fikri savunuyor olması veya bir fikri ortaya koyuyor olması gerekmektedir.  
Akademik makalenin türleri tez, bildiri veya poster olabilir. Akademik makale mesleki makaleden farklı olarak daha çok akademik amaçla yazılmış ve bir fikri iler ki nesillere taşıyan bir yazı türüdür.  
  Mesleki makale 
Daha çok bilgilendirme amaçlı yazılan formatı serbest yazı türlerine mesleki makale denir. Akademik makaleye göre daha kolaydır. Daha az kural olduğun için yazması daha kolaydır. Mesleki bir amaçla yazıldığı için o iş ile ilgili kişilerin okuyacağı bir makaledir genellikle.  
Makale talepleri aşağıdaki alanları kapsamaktadır.
   Bilgisayar Mühendisliği, Tüm Programlama Dilleri, Eğitim Bilimleri, İşletme, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Ekonomi-İktisat, Tıp, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans- Bankacılık, Çalışma Ekonomisi, Tarih, Felsefe, Sosyoloji, Medya-İletişim, Ziraat-Tarım, Arkeoloji, Biyoloji, Fizik, Kimya, Sanat Tarihi,Müzik ve Müzikoloji ,Matlab Projeleri, Türk Dili Edebiyatı  
MAKALE HAZIRLAMA VE YAZDIRMA
  Konuya değinmeden önce makalenin ne olduğunu bilmek daha iyi olacaktır. Makale, herhangi bir düşünceyi savunmak, açıklamak ya da kanıtlamak için yapılan bir yazı türüdür. Makale yazımı ciddiye alınarak yapılmalı ve kurallara uygun olarak yazılmalıdır. Makaleler çeşitli konularda yazılabilir, önemli olan makalenin özgün, sade, anlaşılır bir dille, hitap edeceği kesime uygun olarak yazılmasıdır.  
  Makale yazımı basite alınacak bir iş değildir. Son derece ciddiye alınarak yapılan, araştırma gerektiren, özgün bir anlatım tarzı ve cümlelerin olması gerektiği bir türdür. Gerek akademik gerekse de güncel, kısa bilgi verici konularda makale yazımı mümkündür. Bugün pek çok kişi makale yazarak ciddi paralar kazanmakta kendilerine ek bir kazanç sağlamaktadır. Hal böyle olunca makale yazmanın da belli kuralları olduğu su götürmez bir gerçek olarak önümüze çıkmaktadır. Peki, nedir makale hazırlamanın kuralları, bir göz atalım; 
 - Öncelikle makale hazırlayacağınız konuyu belirlemelisiniz.  
  - Makale son derece özgün olmalı, kendi cümlelerinizle makaleyi şekillendirmelisiniz.  
  - Makaleyi sunacağınız kesime göre bir üslup belirlemelisiniz. Akademik bir makaleyse resmi bir dil, dergiye yazacağınız bir makaleyse daha samimi bir dil yakalamalısınız.  
 - Makaleyi yazacağınız konuyla ilgili birkaç kaynaktan araştırma yapmalısınız.  
 - Makale sıkıcı bir tarzda değil sade bir dille anlaşılır şekilde yazılmalıdır.  
 - Kimse bildiği konuları tekrar okumak istemez bu nedenle bilinmeyenlere değinilmelidir.  
 - Makale başlığı konuya uygun olarak seçilmeli, ilgi çekici olmalıdır.  
  - Makale hazırlamak her kişi için mümkün olmayabilir. Makale yazacağınız yer hele bir de ciddi bir kurumsa ve bu makale sizin için hayati bir önem taşıyorsa kusursuz olmalıdır. Lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora makalelerinizi yazmakta zorlanıyorsanız ya da nasıl yazacağınızı bilmiyorsanız, bunun için bu işi profesyonel bir şekilde yapan kişi veya kuruluşlardan yardım alabilirsiniz. Makalelerinizi yazdırmak size büyük avantajlar sağlayacaktır. Şöyle ki; 
  - Makalelerinizi yazdırarak zaman tasarrufu sağlar, zamanınızı başka işler için kullanabilirsiniz.  
  - Makaleleriniz için yapacağınız araştırma sıkıntısından kurtulursunuz.  
  - Makalenizi teslim tarihine yetiştirememe kaygısından kurtulur, belirlediğiniz bir zamanda makalenizi teslim alarak teslim tarihine yetiştirirsiniz.  
  - Makaleniz uzman kişiler tarafından yazıldığı için makalenizden emin şekilde makalenizi teslim edebilirsiniz.  
  - Nasıl yazacağım, hangi üslup ve yazma düzenini kullanmalıyım gibi şeyleri düşünmez, makaleyi sunacağınız yere uygun bir şekilde makalenizi yazdırabilirsiniz.  
 - Sizin vereceğiniz bilgiler doğrultusunda, vereceğiniz yere uygun olarak makale yazımı belirlenir, belirli kurallar çerçevesinde makaleniz kabul olacak şekilde makaleniz hazırlanır.