Yurtdışı Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 Lise Diploması / Orjinal -yanında - Fotokopi
 Lise Transkripti / Orjinal -yanında - Fotokopi
 Pasaport  / Orginal – yanında - Fotokopisi
 Sağlık raporu
 Aids Testi (Eliza)
 6 Adet biyometrik Fotoğraf  ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
 Adli Sicil Kaydı
 Nüfüs Kayıt Örneği / Aslı ve Fotokopisi
 A formül ( Doğum Kayıt Örneği)
  EVRAK TESLİMİNDEN ÖNCE ÖĞRENCİ BÜTÜN EVRAKLARINI BULUNDUĞU İLÇENİN KAYMAKAMLIGINA GİDEREK APOSTİLLETMELİDİR.
 (Not: Kaymakamlıklar noter tasdikli olarak götürmüş olduğunuz bütün belgelerinizi ücretsiz olarak apostil yapmaktadir.)