YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

 DANIŞMANLIĞIMIZ ARACILIĞI İLE RUSYA VE UKRAYNA'DA YÜKSEK LİSAN VE DOKTORA OLARAK OKUMA İMKANI OLAN BÖLÜMLERİMİZ
 Yüksek Lisans:
  İşletme
  Psikoloji
  Eğitim Yönetimi
  İş sağlığı ve Güvenliği
  Sağlık Yönetimi

 Doktora:
  İşletme
  Eğitim Yönetimi
  Sağlık Yönetimi
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  Psikoloji